Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Schválené pokyny EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) vydává dokumenty poskytující výklad významných prvků zaváděných, často i zcela nově, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Dokumenty

Pokyny č. 01/2020 ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propojenými vozidly a aplikacemi souvisejícími s mobilitou

pdf, 325.11kB

Pokyny 07/2022 k vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů

pdf, 719.71kB

Pokyny 02/2022 k uplatňování článku 60 GDPR

pdf, 667.99kB

Pokyny 04/2021 ke kodexům chování jakožto nástrojů pro předávání údajů

pdf, 189.82kB

Pokyny 06/2022 k praktickému uplatňování smírných řešení

pdf, 198.41kB

Pokyny 01/2021 k příkladům ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

pdf, 312.71kB

Pokyny 02/2021 k virtuálním hlasovým asistentům

pdf, 349.86kB

Pokyny 07/2020 k pojmům správce a zpracovatele v GDPR

pdf, 1.26MB

Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele

pdf, 298.94kB

Pokyny pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele

pdf, 596.78kB

Pokyny 04/2017 - Pověřenci pro ochranu osobních údajů

pdf, 1.2MB

Pokyny pověřenců pro ochranu osobních údajů

pdf, 540.84kB

Pokyny k právu na přenositelnost údajů

pdf, 615.65kB

Pokyny ohledně práva na přenositelnost údajů

pdf, 277.18kB

Pokyny k uplatňování a stanovování správních pokut pro účely nařízení 2016/679

pdf, 898.91kB

Pokyny pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké riziko“ pro účely nařízení 2016/679

pdf, 1.39MB

Pokyny k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle Nařízení 2016/679

pdf, 744.86kB

Pokyny k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Nařízení 2016/679

pdf, 657.66kB

Pokyny k transparentnosti podle Nařízení 2016/679

pdf, 644.23kB

Pokyny 4/2018 k akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)

pdf, 346.62kB

Pokyny 2/2018 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679

pdf, 242.03kB

Pokyny 1/2018 k vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679

pdf, 669.91kB

Pokyny 1/2019 ke kodexům chování a subjektům pro monitorování podle nařízení 2016/679

pdf, 810.76kB

Pokyny 3/2018 k místní působnosti nařízení GDPR (článek 3)

pdf, 286.49kB

Pokyny 3/2020 ke zpracování údajů o zdravotním stavu pro účely vědeckého výzkumu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

pdf, 206.63kB

Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky

pdf, 344.87kB

Pokyny 2/2019 o zpracovávání osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR v souvislosti s poskytováním on-line služeb subjektům údajů

pdf, 441.96kB

Pokyny 5/2020 k souhlasu podle nařízení 2016/679

pdf, 324.43kB

Pokyny 4/2020 k používání lokalizačních údajů a nástrojů k vysledování kontaktů v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

pdf, 258.85kB

Pokyny 4/2019 k článku 25 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů

pdf, 640.36kB

Pokyny 8/2020 k cílení na uživatele sociálních médií

pdf, 477.91kB

Pokyny 09/2020 k relevantní a odůvodněné námitce

pdf, 173.49kB

Pokyny č. 5/2019 ke kritériím práva být zapomenut v případech vyhledávačů podle nařízení GDPR

pdf, 221.98kB