Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Schválené pokyny EDPB

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) vydává dokumenty poskytující výklad významných prvků zaváděných, často i zcela nově, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Dokumenty

2022/07 k vydávání osvědčení jako nástroje pro předávání údajů

pdf, 719.71kB

2022/06 k praktickému uplatňování smírných řešení

pdf, 198.41kB

2022/02 k uplatňování článku 60 GDPR

pdf, 667.99kB

2021/04 ke kodexům chování jakožto nástrojů pro předávání údajů

pdf, 189.82kB

2021/02 k virtuálním hlasovým asistentům

pdf, 349.86kB

2021/01 k příkladům ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

pdf, 312.71kB

2020/08 k relevantní a odůvodněné námitce

pdf, 173.49kB

2020/08 k cílení na uživatele sociálních médií

pdf, 477.91kB

2020/07 k pojmům správce a zpracovatele v GDPR

pdf, 1.26MB

2020/05 k souhlasu podle nařízení 2016/679

pdf, 324.43kB

2020/04 k používání lokalizačních údajů a nástrojů k vysledování kontaktů v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

pdf, 258.85kB

2020/03 ke zpracování údajů o zdravotním stavu pro účely vědeckého výzkumu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

pdf, 206.63kB

2020/01 ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propojenými vozidly a aplikacemi souvisejícími s mobilitou

pdf, 325.11kB

2019/05 ke kritériím práva být zapomenut v případech vyhledávačů podle nařízení GDPR

pdf, 221.98kB

2019/04 k článku 25 Záměrná a standardní ochrana osobních údajů

pdf, 640.36kB

2019/03 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky

pdf, 344.87kB

2019/02 o zpracovávání osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR v souvislosti s poskytováním on-line služeb subjektům údajů

pdf, 441.96kB

2019/01 ke kodexům chování a subjektům pro monitorování podle nařízení 2016/679

pdf, 810.76kB

2018/04 k akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)

pdf, 346.62kB

2018/03 k místní působnosti nařízení GDPR (článek 3)

pdf, 286.49kB

2018/02 k výjimkám podle článku 49 nařízení (EU) 2016/679

pdf, 242.03kB

2018/01 k vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679

pdf, 669.91kB

2017/18 k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Nařízení 2016/679

pdf, 657.66kB

2017/17 k transparentnosti podle Nařízení 2016/679

pdf, 644.23kB

2017/16 pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že zpracování údajů bude mít za následek vysoké riziko“ pro účely nařízení 2016/679

pdf, 1.39MB

2017/04 k pověřencům pro ochranu osobních údajů

pdf, 1.2MB

2017/04 často kladené otázky k pověřencům pro ochranu osobních údajů

pdf, 540.84kB

2016/20 pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele

pdf, 596.78kB

2016/20 často kladené otázky pro určení vedoucího dozorového úřadu správce nebo zpracovatele

pdf, 298.94kB

2016/19 k právu na přenositelnost údajů

pdf, 615.65kB

2016/19 často kladené otázky k právu na přenositelnost údajů

pdf, 277.18kB

2016/18 k uplatňování a stanovování správních pokut pro účely nařízení 2016/679

pdf, 898.91kB

2016/17 k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle Nařízení 2016/679

pdf, 744.86kB