Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Právní rámec
  3. Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Ústavním základem je článek 17 odst. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod. Úřad pro ochranu osobních údajů má působnost podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jako nadřízený orgán některých povinných subjektů a podle § 16b tohoto zákona jako orgán příslušný k vedení přezkumného řízení a k přijímání opatření proti nečinnosti nadřízených orgánů. Procedura poskytování informací je na základě § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím regulována vybranými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Významná výkladová a aplikační vodítka v oblasti svobodného přístupu k informacím obsahují rovněž soudní rozhodnutí, především rozhodnutí správních soudů a Ústavního soudu.