Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Právní rámec
  3. IS ORG – Zdrojové a agendové identifikátory fyzických osob

IS ORG – Zdrojové a agendové identifikátory fyzických osob

Na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a jeho změně zákonem č. 100/2010 Sb., provozuje Úřad pro ochranu osobních údajů Informační systém ORG (IS ORG) jako součást systému základních registrů, která zajišťuje procesy spojené s identifikací fyzických osob a se zabezpečením jejich osobních údajů v celém systému základních registrů. IS ORG generuje a přiděluje následující neveřejné identifikátory:

  1. Zdrojové identifikátory fyzických osob (dále jen ZIFO)
  2. Agendové identifikátory fyzických osob (dále jen AIFO)

Aby nebylo možno mimo zákonný rámec spojovat údaje o občanovi vedené v různých agendách, zavedl zákon o základních registrech pro občana vícenásobnou digitální identitu – tzn., že v různých agendách je občan veden pod odlišným identifikátorem (AIFO). Vytváření a transformace AIFO je právě úkolem IS ORG (systém je také označován jako „převodník identifikátorů“). ZIFO je IS ORG vytvořen, jakmile je občan zapsán v informačních systémech evidence obyvatel nebo cizinců. Všechny AIFO občana jsou vytvářeny z jeho ZIFO a z AIFO nelze zpětně ZIFO odvodit. Všechny ZIFO a AIFO jsou uloženy v IS ORG. Jediným místem, které umí převést AIFO jedné agendy na AIFO agendy jiné, je IS ORG.

Zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, byl ORG určen jako informační systém kritické infrastruktury a jako správce takového systému plní Úřad technická opatření stanovená ve vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.