Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Cookies

Cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách:

simploCMS_session: Důležité pro správný chod simploCMS (administrační rozhraní). Expirace této cookie proběhne za 2 hodiny.
XSRF-TOKEN: Token, který zabezpečuje odesílání formulářů. Expirace této cookie proběhne za 3 sekundy od odeslání formuláře. V případě jeho neodeslání za 2 hodiny.
x-clockwork: Důležitá cookie pro správný chod Laravelu (vývojová platforma). Expirace této cookie proběhne za 2 hodiny.

Technické cookies používané externími aplikacemi:

tSW.spu.LWASUOOU: Cookie která ukládá URL adresu služby při používání našich webových formulářů. Expirace této cookie je sezení.
tSW.si.LWASUOOU: Cookie která ukládá session ID při používání našich webových formulářů. Expirace této cookie je sezení.