Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Nevyžádaná obchodní sdělení

Podnikatel, který získává souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím vyplnění e-mailové adresy do registračního či jiného formuláře na jeho internetových stránkách, by měl zasílat na zadanou e-mailovou adresu žádost o potvrzení souhlasu, tedy aby zavedl double opt-in. Prokazatelný souhlas je totiž zpravidla poskytnut až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi). Pro prokázání udělení souhlasu konkrétním uživatelem e-mailové adresy je také povinen informace o udělení tohoto souhlasu (logy) uchovávat.

Zprávy obsahující obchodní sdělení by měly být označovány jako obchodní sdělení již v předmětu zprávy, a to například výslovným spojením „obchodní sdělení“, „OS“, „newsletter“ apod. Možností je také, aby toto označení bylo patrné alespoň z odesílajících e mailových adres.

Obchodní sdělení musí obsahovat identifikaci té fyzické nebo právnické osoby, jejíž výrobky, zboží či služby jsou obchodním sdělením propagovány. Pro takové označení je třeba uvést jasnou identifikaci podnikatele, tedy jasné uvedení obchodní firmy, jména s dodatky a případně i dalších identifikátorů, jako např. IČO společnosti (dalším identifikátorem by mohlo být např. sídlo, DIČ, adresa provozovny).

Adresát musí mít k této informaci přístup již v samotném obchodním sdělení. Uvedení například odkazu, který by adresáta přesměroval na stránku toho, v čí prospěch je obchodní sdělení zasíláno, není dostatečným označením.

Rubriky