Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 17 podnětů, které Úřad obdržel. Obchodní sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv, které byly odesílány z několika e-mailových adres a obsahovaly nabídky právních služeb v oblasti řešení dopravních přestupků a odkazovala na několik internetových stránek, kde byly tyto služby poskytovány. Předkontrolními šetřeními bylo zjištěno, že držiteli doménových jmen, ze kterých byla obchodní sdělení šířena, jsou různé subjekty. Internetové stránky, na které obchodní sdělení odkazovala v době zahájení kontroly, buď již nebyly funkční nebo odkazovaly na kontrolovanou osobu jakožto na provozovatele daných internetových stránek či na ni byly internetové stránky přesměrovány. Kontrolovaná osoba však v rámci kontroly nikterak nespolupracovala, na opakované výzvy Úřadu nereagovala. Za neposkytnutí součinnosti jí tak byla uložena pořádková pokuta ve výši 50 000,- Kč.

Z vyjádření poskytovatele hostingových služeb na daných doménách bylo zjištěno, že v průběhu let 2012 až 2019 bylo provedeno několik změn. Jednalo se o změny ve vztahu k přesouvání domén, na kterých byly webové prezentace a služby poskytovány, dále byl měněn i příjemce fakturace, byla vytvořena kopie webových stránek a došlo tak k paralelnímu spuštění projektu na dvou různých doménách.  V této době byl poskytovatel hostingu kontaktován dvěma provozovateli webových stránek.

Úřad s ohledem na tyto zjištěné skutečnosti provedl náhled na archiv webových stránek ve vztahu k historickým provozovatelům předmětných internetových stránek, a to za účelem zjištění, která společnost dané stránky v době jednotlivých rozesílek provozovala, a tedy v čí prospěch byla předmětná obchodní sdělení zasílána. Z těchto zjištění však nebylo možno zjistit konkrétní odpovědnou osobu, jelikož zde figurovalo 8 společností, které byly různými způsoby provázány (a to například osobou jednatele, sídlem či jinými informacemi uvedenými na webových stránkách) a které se v průběhu času měnily, což znemožnilo jednoznačně prokázat, kdo je odesílatelem předmětných sdělení.