Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost inComputer s.r.o.

Na základě 14 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Stěžovatelé shodně uváděli, že nedali odesílateli k zasílání obchodních sdělení souhlas, nejsou ani jeho zákazníky a s výjimkou jednoho stěžovatele ani registrovanými uživateli.

Kontrolovaná osoba uváděla, že předmětní adresáti obchodních sdělení se prostřednictvím internetového obchodu i bez provedeného nákupu registrovali do věrnostního programu. Uvedené registrace však měly proběhnout ještě před zavedením dvoustupňového ověření souhlasu (tzv. double opt-in). Kontrolovaná osoba proto nebyla schopna prokázat udělený souhlas, jelikož e-mailová adresa mohla být zadána jinou osobou než uživatelem e-mailu.

Kontrolující tak zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Vzhledem k tomu, že obchodní sdělení byla řádně označena, obsahovala identifikaci odesílatele a platnou adresu, na kterou je možné přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si adresáti nepřejí další zasílání obchodních sdělení, kontrolující neshledali porušení § 7 odst. 4 zákona č. 480/2004 Sb.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 36 000 Kč.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.

Doporučení

Úřad v této souvislosti doporučuje, aby podnikatel, který získává souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím vyplnění e-mailové adresy do registračního či jiného formuláře na jeho internetových stránkách, zasílal na zadanou e-mailovou adresu žádost o potvrzení souhlasu, tedy aby zavedl double opt-in. Prokazatelný souhlas je totiž zpravidla poskytnut až potvrzením této žádosti (například kliknutím na zadaný odkaz nebo odesláním odpovědi).

Pro prokázání udělení souhlasu konkrétním uživatelem e-mailové adresy je podnikatel dále povinen informace o udělení tohoto souhlasu (logy) uchovávat.