Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 10 podnětů, které Úřad obdržel. Sdělení byla odesílána prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídky slev na vytvoření nových webových stránek a současně odkazovala na internetové stránky, na kterých byly nabízené služby poskytovány. Ke zdroji e-mailových adres kontrolovaná osoba uvedla, že pochází z internetového katalogu firem, kdy součástí registrace v tomto katalogu byl souhlas s využitím e-mailových kontaktů pro marketingové účely. Kontrolovaná osoba však souhlasy jednotlivých uživatelů e-mailových adres nedoložila a neprokázala tak, že by disponovala právním titulem k zasílání obchodních sdělení. Kontrolovaná osoba se tak dopustila porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Dále se kontrolovaná osoba v případě dvou obchodních sdělení dopustila porušení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož tyto zprávy nebyly jasně a zřetelně jako obchodní sdělení označeny. A v případě všech obchodních sdělení se dopustila porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

Kontrolovaná osoba podala proti kontrolním zjištění námitky, které však byly předsedkyní Úřadu pro jejich opožděnost zamítnuty. Nicméně i tak poskytla předsedkyně Úřadu kontrolované osobě jisté vyjádření, ve kterém se s podanými námitkami kontrolované osoby vypořádala.

Příslušná sankce za uvedené porušení nebyla Úřadem ukládána, neboť pouhé projednání v rámci kontrolního řízení s touto fyzickou osobou podnikající bylo dostatečné.