Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost GlobalAdvertisement s.r.o.

Na základě 675 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolující zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Kontrolující dále dospěli k závěru, že došlo také k porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť obchodní sdělení neobsahovala jednoznačné označení toho, jehož jménem se komunikace uskutečňuje.

V souvislosti s dodržováním podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. kontrolující zjistili, že některá obchodní sdělení obsahovala možnost odkazu k odhlášení, v některých obchodních sděleních bylo uvedeno telefonní číslo pro odhlášení, a některá obchodní sdělení neobsahovala žádnou informaci ke způsobu odhlášení ze zasílání obchodních sdělení.

Skutečnost, zda byla funkční odesílající e-mailová adresa, tedy zda na ni bylo možno odeslat žádost o odhlášení ze zasílání obchodních sdělení, již však nebylo v době kontroly možno s jistotou zjistit, ani žádný z adresátů ve své stížnosti neuváděl, že by odmítnutá zasílání obchodních sdělení zaslané v podobě odpovědi na zaslané obchodní sdělení (RE:) bylo nedoručitelné. Též již nebylo možno jednoznačně prokázat, zda byl příslušný odkaz či telefonní číslo uvedené v zaslaných obchodních sděleních v době jejich rozesílky funkční či nikoli a zda v případě adresátů, kteří této možnosti pro odhlášení využili, bylo další obchodní sdělení zasláno po jejich odmítnutí či nikoli. Z výše uvedených důvodů tak kontrolující konstatovali, že již nelze s jistotou prokázat, zda byla podmínka uvedená v § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. náležitě splněna.

Kontrolovaná osoba zasílala obchodní sdělení týkající se nabídek zboží a služeb různých internetových obchodů, a je tedy prokazatelným odesílatelem předmětných obchodních sdělení. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly tvrdila, že e-mailové adresy pocházejí z různých zdrojů, například z tzv. Kola štěstí. Nijak však nedoložila, resp. neprokázala právní titul, respektive souhlas k zasílání obchodních sdělení na předmětné e-mailové adresy. Původ e-mailových adres přitom není možné považovat za prokazatelný souhlas k zasílání obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

Úřad v rámci kontroly zjistil spojitost a provázanost několika společností s tím, že se jedná o společnosti, které jsou zapojeny do některých z affialite programů. Kontrolovaná osoba byla v šetřených případech v pozici rozesílatele obchodních sdělení. Společnosti uvedené v tomto kontrolním zjištění byly pak označeny jako šiřitelé obchodních sdělení v postavení příkazce – zadavatele obchodních sdělení, neboť zapojením do affiliate programu šířily a iniciovaly zadání samotných rozesílek obchodních sdělení.

Úřad ve věci zahájí řízení o přestupku.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.