Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Hadys corp. s.r.o.

Na základě 40 podnětů provedl Úřad kontrolu týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolovaná osoba dokládala udělení souhlasů uživatelů předmětných e-mailových adres se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím snímků obrazovky svého systému, ve kterých byl ke každé e-mailové adrese uveden pouze čas registrace a uživatelské jméno. Nebyla však uvedena internetová stránka, na které měla registrace proběhnout.

Stěžovatelé shodně uvedli, že odesílateli neudělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, ani se neregistrovali na žádných z uváděných internetových stránek. Kontrolující v průběhu kontroly zjistili, že na zadanou e mailovou adresu je zasílán potvrzující e-mail s aktivačním odkazem, který je nutné pro aktivaci dané registrace potvrdit.

Kontrolovaná osoba však tyto potvrzující e maily nebo jiné důkazy o provedených registracích nebyla schopna doložit, a tudíž neprokázala udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. V průběhu kontroly současně nebylo možno zjistit, zda výše uvedený double opt-in byl používán již v době registrace stěžovatelů.

Kontrolující tak zjistili, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využít podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

Ve vztahu k části obchodních sdělení dospěli kontrolující k závěru, že kontrolovaná osoba nesplnila podmínku stanovenou v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož předmětné zprávy nebyly jasně a zřetelně označeny jako obchodní sdělení. Označení těchto sdělení byla značně zavádějící a ani z jejich názvu (předmětu) nebylo možno zjistit, že se jedná o obchodní nabídku.

Kontrolující dále vyhodnotili všechna obchodní sdělení, která byla součástí jednotlivých stížností, a dospěli k závěru, že u všech zaslaných obchodních sdělení kontrolovaná osoba porušila také § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., neboť neuvedla identifikaci odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Kontrolovaná osoba odesílala obchodní sdělení ve prospěch různých společností, přičemž v nich nebyla uvedena totožnost společnosti, v jejíž prospěch bylo dané obchodní sdělení kontrolovanou osobou zasíláno.

Kontrolovaná osoba u části zaslaných obchodních sdělení dále porušila § 7 odst. 4 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., když zaslala obchodní sdělení bez platné adresy, na kterou je možné přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si adresáti nepřejí další zasílání obchodních sdělení.

Za toto jednání Úřad uložil kontrolované osobě pokutu ve výši 80 000 Kč.

Kontrola byla provedena oddělením nevyžádaných sdělení.

Doporučení

Úřad v souvislosti s dodržováním podmínky stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb. (označení obchodních sdělení) doporučuje, aby zprávy obsahující obchodní sdělení byly označovány jako obchodní sdělení již v předmětu zprávy, a to například výslovným spojením „obchodní sdělení“, „OS“, „newsletter“ apod. nebo aby toto označení bylo patrné alespoň z odesílajících e mailových adres.