Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola dodržování povinností při šíření obchodních sdělení byla zahájena na základě 7 podnětů, které Úřad obdržel. Sdělení byla odesílána prostřednictvím SMS zpráv a obsahovala obchodní nabídky na slevy při nákupu osobních automobilů a rovněž vybízela k návštěvě internetových stránek určených k přímé podpoře nabízeného zboží a služeb. Kontrolovaná osoba v rámci kontroly uvedla, že službu zasílání obchodních sdělení má objednánu na základě smluvního vztahu u dvou společností. Tyto společnosti používají kromě databáze zákazníků kontrolované osoby také vlastní databázi k rozesílání SMS zpráv. Kontrolou bylo zjištěno, že předmětná telefonní čísla, na která byla obchodní sdělení zaslána, nejsou kontaktními údaji zákazníka kontrolované osoby, ale pocházejí z interních zdrojů odesílacích společností, a to na základě obchodní činnosti obou společností a na základě souhlasu těchto adresátů. Tyto společnosti uvedly, že každý z adresátů byl před udělením souhlasu řádně poučen o svých právech, kdy souhlas je udělován vyplněním registračního formuláře na příslušných webových stránkách. Registraci předmětných telefonních kontaktů stěžovatelů dokládaly obě společnosti print screeny obrazovky registračních karet či výpisem z databáze, které se váží k předmětným telefonním číslům. Úřad za účelem posouzení fungování procesu registrace a s tím souvisejícího udělování souhlasů k zasílání obchodních sdělení ve prospěch kontrolované osoby provedl zkušební registraci na daných webových stránkách. Zjistil, že na zadanou zkušební e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebylo zasláno žádné potvrzení, žádná informace, která by po jejím potvrzení (tzv. double opt-in) prokazovala, že uživatel zadané e-mailové adresy či telefonního čísla je skutečně tou osobou, která tuto registraci provedla a která též v případě zaškrtnutí příslušného pole souhlasila se zasíláním obchodních sdělení. Úřad tyto skutečnosti prověřil i u konkrétních adresátů (stěžovatelů), kteří se shodně vyjádřili, že nikdy na příslušných webových stránkách nebyli, neregistrovali se, nezadávali své osobní údaje, a ani nedávali v souvislosti s návštěvou těchto stránek souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Kontrolovaná osoba se tak tím, že si objednala službu rozesílky svých obchodních sdělení, dopustila porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jelikož neprokázala, že by adresáti obchodních sdělení udělili se zasíláním souhlas. Stejného porušení se dopustily též obě společnosti, které obchodní sdělení pro kontrolovanou osobu zasílaly.
Námitky proti protokolu o kontrole nebyly kontrolovanou osobou podány.

Za toto jednání uložil Úřad kontrolované osobě pokutu ve výši 7 000,- Kč, kdy správní orgán přihlédl zejména k rozsahu následku přestupku, který byl s ohledem na skutečnost, že bylo podáno pouze 7 stížností, relativně malý.

Doporučení

Pakliže hodlá obchodní společnost využívat k propagaci svých výrobků a služeb dalších subjektů včetně jejich databáze kontaktů, je třeba si vždy u těchto subjektů prověřit, o jaké kontakty se jedná, zda adresáti obchodních sdělení udělili řádný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zejména udělený až poté, co obdrželi jasnou a přesnou informaci, k čemu obchodní společnosti tento souhlas poskytuje. Obchodní společnost by pak měla být schopna dané souhlasy v případě jakýchkoliv nejasností dostatečně prokázat.