Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Inspektoři Úřadu v roce 2012 zahájili celkem 129 kontrol zaměřených na dodržování povinností osob odpovědných za zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., ukončili pak 138 kontrol (včetně některých kontrol zahájených v předcházejícím kalendářním roce). Kontroly byly zahájeny jednak na základě podnětů, které Úřad obdržel, dále na pokyn předsedy Úřadu a v neposlední řadě na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2012. V oblasti kompetence podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bylo zahájeno celkem 87 kontrol a ukončeno 88.

Kontroly byly kromě jiného zaměřeny na informační systémy veřejné správy, dále soukromé subjekty, které podnikají v oblasti sociální péče, na kontroly ve zdravotnických zařízeních, kamerové systémy i subjekty, které zpracovávají osobní údaje prostřednictvím zákaznických karet a další.

Tabulka s přehledem o kontrolní činnosti za rok 2012 je dostupná níže.

Dokumenty

Rubriky