Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Kamerové systémy na sportovištích

Jedním z míst, kde se shromažďuje velké množství lidí a kde může reálně dojít k ohrožení zdraví návštěvníků nebo škodám na majetku, jsou sportovní stadiony. Ze zkušenosti víme, že návštěva sportovní akce může být jen záminkou k násilnostem a ničení majetku.

Sportovní kluby musely reagovat na odchod policie ze stadionů a přijmout různá bezpečnostní a organizační opatření k zajištění pořádku při zápasech. To se týká především fotbalových stadionů. Jedním z těchto opatření byla instalace kamerových systémů na stadionech, které monitorují zmíněný prostor a napomáhají organizátorům zvládnout krizové situace.

Úřad se v rámci své kontrolní činnosti rozhodl prověřit, zda jsou kamerové systémy instalované ve sportovních areálech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zda je jejich činnost přiměřená.

Kontrolovaný, jako jeden z registrovaných provozovatelů kamerového systému, má přehledné a vyjasněné majetkové poměry vzhledem k vlastnictví stadionu a jeho odpovědnost vůči návštěvníkům je nezpochybnitelná. Je zároveň členem Českomoravského fotbalového svazu a své zkušenosti z provedené kontroly může předávat zástupcům ostatních klubů a přispět tak k jejich informovanosti.

Kapacita fotbalového stadionu je 18 221 diváků, což samozřejmě klade značné nároky na pořadatelskou službu. Té pomáhá platný Návštěvní řád, který je rozmístěn na různých místech stadionu a který diváky informuje o jejich právech a povinnostech. Pořadatelská služba má pouze organizační charakter. Kontrolovaný má dohodu s městskou policií, která je při zápasech na stadionu rovněž přítomna a která může, na upozornění pořadatele, nevhodně se chovajícího návštěvníka ze stadionu vyvést.

Spolupráce s městskou policií je širší. Kamerový systém instalovaný na stadionu včetně ovládacího a záznamového zařízení je ve vlastnictví policie, která má uvnitř stadionu vlastní detašované pracoviště. Na tomto pracovišti je neustále přítomen zaměstnanec městské policie, který činnost kamerového systému zajišťuje.

Kontrolovaný neprodává vstupenky na jméno, neeviduje žádné osobní údaje, a to ani na permanentkách nebo VIP kartách. Všechny typy vstupenek jsou prodávány bez vazby na identitu kupujícího. Vstupenka na kryté tribuny obsahuje poučení, že návštěvník zakoupením vstupenky souhlasí s návštěvním řádem Kontrolovaného. Klub neorganizuje FANKLUB, a tedy zde ani neshromažďuje žádné osobní údaje.

Ze závěrů kontroly vyplývá, že Kontrolovaný má svůj vztah k návštěvníkům zorganizován a zabezpečen způsobem, který nevyžaduje shromažďování a zpracovávání jejich osobních údajů.