Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Zpracování osobních údajů soudním exekutorem

Úřad obdržel stížnost, ve které Stěžovatel uvedl, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů z důvodu protiprávního jednání Exekutorského úřadu (dále jen „Kontrolovaný“). Kontrolovaný vymáhá exekučním příkazem po jeho synovi pohledávku, avšak v příkazu bylo jako číslo účtu povinného uvedeno číslo jeho osobního účtu u České spořitelny, a.s., se kterým nemá syn Stěžovatele nic společného. U soudního exekutora byla provedena kontrola.

Kontrolovaný v daném případě při šetření skutečností (sdělení údajů potřebných k provedení exekuce) požádal některé subjekty o součinnost podle § 33 a § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Jeden z nich, zdravotní pojišťovna, mu sdělila evidované číslo účtu samoplátce (povinného). Kontrolovaný tak předmětné číslo účtu získal při výkonu své činnosti zákonným způsobem, avšak nikoliv od peněžního ústavu (České spořitelny, a.s.), která účet vede. Před vydáním exekučního příkazu pak měl Kontrolovaný k dispozici i sdělení České spořitelny, a.s., že povinný (syn podatele stížnosti) nemá u tohoto peněžního ústavu veden účet. Přesto Kontrolovaný v exekučním příkazu uvedl číslo tohoto účtu jako číslo účtu povinného, ač mu bylo z uvedeného sdělení známo, že číslo účtu, které mu bylo sděleno zdravotní pojišťovnou, není číslem účtu povinného u České spořitelny, a.s., ale jedná se o účet jiné osoby. To bylo i důvodem následného zrušení exekučního příkazu. Tím Kontrolovaný zpracoval bez souhlasu osobní údaj (číslo účtu) jiné osoby a uvedeným jednáním porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 2 věta první zákona č. 101/2000 Sb. Za uvedený správní delikt byla Kontrolovanému uložena pokuta.