Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Činnost
  3. Ochrana osobních údajů
  4. Ukončené kontroly
  5. Kontroly za rok 2012
  6. Kontrola vedení zdravotnické dokumentace ve zdravotnickém zařízení

Kontrola vedení zdravotnické dokumentace ve zdravotnickém zařízení

Na základě stížnosti, ze které vyplývalo možné podezření z porušení § 13 zákona č. 101/2000 Sb., jehož se mohl dopustit správce, tj. zdravotnické zařízení, byla zahájena kontrola na oční klinice (dále jen „Kontrolovaný“). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., se zaměřením na zpracování osobních údajů pacientů Kontrolovaným a s tím související kontrolu zabezpečení zpracovávaných osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci (dále jen „ZD“) dle ustanovení § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolou bylo prokázáno, že Kontrolovaný porušil vlastní interní předpis, týkající se vedení ZD, čímž porušil ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, a to tím, že nepřijal dostatečná technicko-organizační opatření pro takovou situaci, kdy ZD převážel přímo primář Kontrolovaného, tj. přesný postup pro nakládání se ZD v případě, že o nahlédnutí do ZD, která je uložena v archivu pobočky Kontrolovaného, požádá pacient přímo Kontrolovaného.

Dále Kontrolovaný tím, že zaslal kopii ZD Stěžovatelce na její žádost ve lhůtě 37 dnů, porušil ustanovení § 67bb odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a dále porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., respektive ustanovení § 67b odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., neboť ve ZD Stěžovatelky nevedl přesné údaje o zdravotní péči, která jí byla Kontrolovaným poskytnuta.

Kontrolovanému byla uložena opatření k nápravě, spočívající v povinnosti přijmout taková opatření, aby osobní údaje pacientů vedené ve ZD dle zvláštního zákona byly vedeny ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. a doplnit interní předpis tak, aby obsahoval technicko-organizační opatření pro případ, kdy nakládá se ZD přímo ošetřující lékař při nahlížení pacienta nebo oprávněné osoby do ZD.

Kontrolovaný následně informoval Úřad, že uložená opatření k nápravě ve stanoveném termínu splnil.