Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Nevyžádaná obchodní sdělení

K dozorové činnosti Úřadu v oblasti zasílání obchodních sdělení je třeba uvést, že tato činnost nezahrnuje pouze kontrolu.

Úřad také upozorňuje subjekty (společnosti, ale i fyzické osoby podnikající) na možná porušení povinností při zasílání obchodních sdělení, a to v případě, kdy obdrží v určitém období jen jednu nebo několik málo stížností na jeden subjekt (šiřitele). V rámci takového upozornění jsou vysvětlovány podmínky, za kterých lze obchodní sdělení zasílat, resp. jak šířit obchodní sdělení, aby to bylo v souladu s příslušným zákonem.

Na druhou stranu, pokud Úřad zjistí porušení, a to například při opakované stížnosti nebo opakovaném upozornění, může též zahájit příslušné správní řízení i bez nutnosti provádět v dané věci kontrolu. V rámci správního řízení je pak takovému subjektu uložena odpovídající sankce.

V období od 1. ledna do 30. června 2022 bylo podáno 419 stížností na zasílání obchodních sdělení. Oddělením obchodních sdělení bylo v souvislosti s dozorem nad šířením obchodních sdělení zahájeno 9 kontrol a ukončeno 5 kontrol. Upozorněno na možné porušení zákona (č. 480/2004 Sb. – v oblasti obchodních sdělení) bylo 196 subjektů. Zahájeno bylo v rámci této dozorové činnosti 12 správních řízení, přičemž pravomocně bylo ukončeno 10 správních řízení, kdy celková výše uložených pravomocných sankcí činila 260.000 Kč. Ke správním řízením je třeba uvést, že se šesti subjekty bylo vedeno správní řízení na základě opakovaných stížností, tedy opakovaného porušování povinností při šíření obchodních sdělení. Dále byla vedena ještě další dvě správní řízení, a to ve věci uložení pořádkové pokuty za neposkytnutí součinnosti v kontrole, kdy byla těmto dvěma subjektům uložena sankce v souhrnné výši 75.000 Kč.

V období od 1. července do 31. prosince 2022 bylo podáno 487 stížností na zasílání obchodních sdělení. Oddělením obchodních sdělení bylo v souvislosti s dozorem nad šířením obchodních sdělení zahájeny 3 kontroly a ukončeno 5 kontrol. Upozorněno na možné porušení zákona (č. 480/2004 Sb. – v oblasti obchodních sdělení) bylo 155 subjektů. Zahájeno bylo v rámci této dozorové činnosti 16 správních řízení, přičemž pravomocně bylo ukončeno 20 správních řízení, kdy celková výše uložených pravomocných sankcí činila 568.000 Kč. Dále byla vedena ještě další čtyři správní řízení, a to ve věci uložení pořádkové pokuty za neposkytnutí součinnosti v kontrole, kdy byla těmto čtyřem subjektům uložena sankce v souhrnné výši 45.000 Kč.