Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě 12 stížností stejného stěžovatele. Obchodní sdělení byla adresátovi rozesílána opakovaně prostřednictvím e-mailových zpráv a obsahovala nabídku žárovek, světelných zdrojů a dalších obdobných druhů zboží ve výprodeji či slevě, společně s odkazem na příslušné webové stránky internetového obchodu, kde bylo dané zboží nabízeno.

Kontrolou bylo zjištěno, že daný adresát nebyl zákazníkem kontrolované osoby, nýbrž zákazníkem jiné společnosti, která však s kontrolovanou osobou sdílí společnou marketingovou databázi. Nutno též podotknout, že předmět činnosti obou těchto společností je obdobný a jednatelé těchto společností jsou rodinnými příslušníky. Ani tento fakt však nemá vliv na to, že se jedná o dvě společnosti, kdy není možné sdílet zákaznická data, a to ani pro účely marketingového oslovení, aniž by k tomu zákazníci daných společností udělily souhlas.

V této souvislosti tedy nelze použít ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož se zákaznická výjimka pro případ oslovení s nabídkou bez souhlasu (ale právě na základě oprávněného zájmu, který je dán zákaznickým vztahem) uplatní pouze pro nabídku zboží či služeb společnosti, která tyto kontaktní údaje získala v souvislosti s prodejem zboží či služeb a nabízela vlastní či obdobné výrobky či služby. V tomto případě však šlo o nabídku druhé společnosti, nikoli tedy té jehož zákazníkem daný adresát byl.

Kontrolující v tomto případě konstatovali porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož kontrolovaná osoba zaslala na předmětnou e-mailovou adresu opakovaně několik obchodních sdělení, aniž by disponovala patřičným souhlasem adresáta. Dále bylo konstatováno i porušení § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 480/2004 Sb., jelikož zaslaná obchodní sdělení obsahovala pouze informaci o výdejních místech nebo pouhý odkaz na webové stránky internetového obchodu, nikoli však náležitou identifikaci odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila, např. v podobě názvu společnosti, sídla či identifikačního údaje.

Kontrolované osobě byla za výše uvedená porušení uložena ve správním řízení sankce, která již byla kontrolovanou společností zaplacena.