Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě několika stížností na rozesílání obchodních sdělení.

K této kontrole je třeba též uvést, že předmětná společnost byla již několikrát za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Úřadem sankcionována, a proto bylo cílem kontroly také zjištění, zda nedochází v této oblasti k systémovým pochybením.

Kontrolovaná osoba funguje od roku 2008 a cílí především na instituce, jako jsou obce, města a školy. V této souvislosti je třeba zmínit, že problematika šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky nerozlišuje mezi adresáty, kteří jsou fyzickými osobami a mezi adresáty jako právnickými osobami. Tedy i vůči adresátům z řad obcí či škol je třeba dodržovat povinnosti stanovené v § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Předmětem zasílaných obchodních sdělení bylo specifické zboží určené pro školy či různé instituce, jako tabule, školní nábytek apod.

Kontrolovaná osoba uvedla, že většinově komunikuje prostřednictvím telefonu nebo pomocí tištěných letáků. Pokud zasílá obchodní sdělení elektronicky, činí tak na základě zákaznického vztahu, nicméně v případě adresátů, kterými jsou převážně obce či školy dochází k častým změnám v příjemcích (resp. mění se osoby spravující příslušné e-mailové schránky), na která jsou obchodní sdělení zasílána. Kontrolovaná osoba aktualizuje kontakty průběžně pomocí tzv. „živých firem“ dostupných na webových stránkách (např. zivefirmy.cz). Kontaktní údaje pak uchovává v systému „ÚČTO“, kam je zapisuje a upravuje ručně. K obeslaným adresátům pak kontrolovaná osoba uvedla, že se nejedná o kontakty zákazníků, ale že se jednalo o chybné stažení e-mailových adres z webu při aktualizaci. Tyto e-mailové adresy vymazala a již na ně nebude žádná obchodní sdělení zasílat.

S ohledem na skutečnost, že kontrolovaná osoba byla již v minulosti Úřadem několikrát upozorňována na to, aby využívala k rozesílkám obchodních sdělení pouze e-mailové adresy, které získala od svých zákazníků, případně od uživatelů, kteří k tomu udělili souhlas, přičemž s ní bylo několikrát vedeno i příslušné správní řízení, je patrné, že se ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení jedná o soustavné a již dlouhodobé systémové pochybení, za což jí byla uložena sankce.