Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Obchodní společnost

Kontrola u této společnosti byla zahájena na základě stížností, které směřovaly proti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, a to jak formou e-mailových zpráv, tak i formou SMS zpráv.

Obchodní sdělení obsahovala nabídky thajských masáží ve slevách, nabídky permanentek, spolu s odkazem na webové stránky, kde lze tyto služby objednat a zakoupit.

Kontrolou bylo zjištěno, že k rozesílce obchodních sdělení používá kontrolovaná osoba telefonní čísla a server, které má pronajaty od jiné společnosti. Tato společnost kontrolované osobě poskytuje plně automatizovaný systém a serverové řešení, přes který si kontrolovaná osoba sama tvoří a odesílá jak SMS kampaně, tak též kampaně e-mailové. Odesílatelem předmětných obchodních sdělení je tak sama kontrolovaná osoba, přičemž druhá společnost pouze technicky danou rozesílku zajišťuje.

Kontrolovaná osoba uvedla, že obchodní sdělení zasílá pouze na e-mailové adresy či telefonní čísla získaná při nákupu masáže na prodejně, nebo online na webových stránkách, nebo také zakoupením voucheru přes slevový portál, a to na základě souhlasu.

V době zaslání předmětných obchodních sdělení a provádění kontroly však kontrolovaná osoba měla informaci o takto udělovaném souhlasu uvedenu pouze v rámci dokumentu „obchodní podmínky“ a „zpracování osobních údajů“ a pokud daný zákazník chtěl danou službu kontrolované osoby zakoupit, musel s těmito podmínkami souhlasit. Z pohledu obecného nařízení (GDPR) je platným pouze takový souhlas, který byl shromážděn transparentním způsobem a dotčená osoba jej udělila svobodně. V případě předmětných obchodních sdělení tak kontrolující konstatoval porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., jelikož obchodní sdělení byla kontrolovanou osobou zaslána bez předchozího platného souhlasu.

V průběhu řízení kontrolovaná osoba doplnila možnost zaškrtávacího políčka pro udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, tak aby zákazník při nákupu služby měl možnost se svobodně rozhodnout, zda si zasílání obchodních sdělení přeje či nikoli.

Dále bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nerespektovala předchozí odmítání zasílání obchodních sdělení, která jí stěžovatelé (adresáti předmětných obchodních sdělení) zasílali. Někteří stěžovatelé uváděli, že se pokoušeli odmítnout toto zasílání i více jak 2 roky.

Kontrolující dále konstatovali též porušení podmínek, za kterých je možné obchodní sdělení zasílat uvedené v § 7 odst. 4 písm. a), b) i c) zákona č. 480/2004 Sb. V případě obchodních sdělení zasílaných pomocí sms zpráv bylo zjištěno, že daná obchodní sdělení nebyla zřetelně a jasně jako obchodní sdělení označena, dále nebyla uvedena ani jednoznačná identifikace odesílatele jehož jménem jsou obchodní sdělení zasílána, a nebyla uvedena ani možnost zasílání obchodních sdělení odmítnout.  V případě obchodních sdělení zaslaných formou e-mailu byla splněna pouze podmínka označení obchodního sdělení, nicméně i zde chyběla identifikace odesílatele a byť byl uveden proklikávací odkaz pro odhlášení, byl však bez jakéhokoli účinku, jelikož kontrolovaná osoba tyto způsoby odhlášení neevidovala.

V návaznosti na tato porušení je s kontrolovanou osobou vedeno příslušné správní řízení.