Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. března 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 3. března 2023 anonymizované kopie těchto dokumentů:

Protokol o kontrole, čj. UOOU-00341/21-46 ze dne 1. června 2021

Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-46 ze dne 1. června 2021, čj. UOOU-00341/21-50 ze dne 23. srpna 2021 

Dodatek k protokolu o kontrole, čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021 

Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021, čj. UOOU-00341/21-76 ze dne 28. ledna 2022

Dodatek k protokolu o kontrole, čj. UOOU-00341/21-100 ze dne 1. června 2022

Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-100 ze dne 1. června 2022, čj. UOOU-00341/21-107 ze dne 12. srpna 2022

 

A dále upřesnil, že, konečné závěry ohledně používání nástroje Google Analytics v této konkrétním případě, lze nalézt v dokumentu nazvaném Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v dodatku k protokolu o kontrole čj. UOOU-00341/21-71 ze dne 17. září 2021, čj. UOOU-00341/21-76 ze dne 28. ledna 2022, zejména ve vyřízení námitky proti 7. kontrolnímu zjištění.