Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 22. prosince 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 22. prosince 2022 anonymizovanou kopii protokolu o kontrole, čj. UOOU-05451/20-29 ze dne 24. května 2022,  anonymizovanou kopii protokolu o kontrole, čj. UOOU-04568/20-43 ze dne 13. ledna 2022  a anonymizovanou kopii dokumentu nazvaného „Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole čj. UOOU-04568/20-43 ze dne 13. ledna 2022“, čj. UOOU-04568/20-53 ze dne 24. června 2022.  Úřad pro ochranu osobních údajů informaci dále doplnil a uvedl, že na základě kontroly vedené pod sp. zn. UOOU-04568/20 bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. UOOU-02669/22, ve kterém prozatím nebylo vydáno rozhodnutí