Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 16. března 2021

 Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 16. března 2021 požadované kontrolní protokoly včetně informace o podání námitek a rozhodnutí ze správních řízení včetně informace, zda je rozhodnutí pravomocné. 

Kontrolní protokol č. j.Podání námitekNavazující správní řízeníPravomocné rozhodnutí ve správním řízení
UOOU-09654/18-10 PDF souborANO (vyřízení námitek č. j. UOOU-09654/18-13)příkaz č. j. UOOU-00982/21-5 PDF soubor NE
UOOU-00660/20-11 PDF souborNENEANO
UOOU-03074/20-15 PDF souborNEpříkaz č. j. UOOU-04229/20-3 PDF souborANO
UOOU-01419/20-20 PDF souborNEpříkaz č. j. UOOU-00320/21-3 PDF souborANO
UOOU-01819/20-11 PDF souborNEpříkaz č. j. UOOU-03869/20-3 PDF soubor, příkaz UOOU-00209/21-3 PDF souborANO

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), byla ke dni 16. března 2021 nejvyšší uložená pokuta v České republice 666 000 Kč. Jednalo se o porušení povinnosti stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, tedy povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze na základě některého právního důvodu upraveného v písm. a) až f) tohoto ustanovení, kdy obviněná právnická osoba bez jakéhokoliv právního titulu zpracovávala osobní údaje fyzických osob za účelem zasílání nevyžádaných nabídek prostřednictvím jejich datových schránek. Dále se jednalo o porušení práva subjektu údajů stanoveného čl. 14 nařízení (EU) 2016/679, tedy práva na to, aby v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, správce poskytl subjektu údajů zde uvedené informace, a to nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace.