Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 17. února 2012

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. února 2012 od Oživení, o.s., IČ: 67365353 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů Úřadu týkajících se zveřejňování zvukových a obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstev územně samosprávných celků.

Žadateli byly dne 28. února 2012 zaslány následující dokumenty:

Dokumenty

Rozhodnutí zn. REG-0281/09-23 ze dne 20. září 2011

pdf, 89.41kB

Rozhodnutí zn. SPR-7104/11-9 ze dne 28. listopadu 2011

pdf, 111.06kB

Rozhodnutí zn. REG-3428/09-13 ze dne 24. ledna 2012

pdf, 144.39kB

Rozhodnutí zn. SPR-7104/11-18 ze dne 21. února 2012

pdf, 151.3kB

Kontrolní protokol zn. INSP2-4075/11-14 ze dne 16. listopadu 2011

pdf, 179.92kB

Kontrolní protokol zn. INSP2-6235/11-27 ze dne 8. února 2012

pdf, 173.16kB

Dotaz pana Jana Váni, zastupitele města Třeboně, ze dne 8. září 2011

pdf, 44.49kB

Odpověď Úřadu zn. 6240/11-2/SEM ze dne 12. září 2011 panu Váni

pdf, 97.08kB

Žádost o stanovisko Ing. Martina Trnky, ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 20. září 2011

pdf, 134.8kB

Odpověď Úřadu zn. VER-6665/11-2/HEJ ze dne 3. října 2011 panu Trnkovi

pdf, 64.57kB

Žádost o stanovisko paní Blanky Mikolajkové a paní Jarmily Mikuláškové, zastupitelek města Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 1. března 2011

pdf, 115kB

Odpověď Úřadu zn. KNDČ-1950/11-2/NON ze dne 29. března 2011 paní Mikolajkové a paní Mikuláškové

pdf, 128.16kB

Žádost o stanovisko Mgr. Petry Urbanové, starostky obce Nelahozeves, ze dne 6. dubna 2011

pdf, 31.74kB

Odpověď Úřadu zn. 2822/11-2/NON ze dne 19. dubna 2011 paní Urbanové

pdf, 114kB

Žádost o stanovisko paní Martiny Rosenbergové, primátorky statutárního města Liberec, ze dne 16. srpna 2011

pdf, 101.88kB

Odpověď Úřadu zn. 5841/11-2/NON ze dne 29. srpna 2011 paní Rosenbergové

pdf, 119.75kB

Žádost o stanovisko paní Evy Cihelkové, vedoucí odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 3, ze dne 6. září 2011

pdf, 107kB

Odpověď Úřadu zn. 6239/11-2/NON ze dne 9. září 2011 paní Cihelkové

pdf, 123.3kB

Tisková zpráva ze dne 25. ledna 2012

pdf, 134.72kB

Tisková zpráva ze dne 25. ledna 2012 včetně PDF soubor přílohy týkající se zpřístupňování videozáznamů z jednání zastupitelstev obcí

pdf, 157.06kB

Tisková zpráva ze dne 13. dubna 2011

pdf, 135.3kB

vyjádření Úřadu zn. LZV-7913/11-8/ZVA

pdf, 140.32kB


Uvedené kontrolní protokoly byly žadateli zaslány v anonymizovaném znění a po odstranění informací, které Úřad získal od kontrolovaných subjektů v rámci výkonu svých dozorových kompetencí.

Následně na základě stížnosti žadatele podané podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty tyto dokumenty Úřadu:

Dokumenty