Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

  1. Úvod
  2. Profesionál
  3. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Základní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se otázce předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím věnuje v kapitole V.

Pravidla pro předávání údajů respektují zásadu volného pohybu osobních údajů v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, na jejímž základě nelze pouze z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů zakázat nebo omezit předávání údajů z jednoho členského státu EU do druhého. Tato zásada byla zohledněna již ve směrnici 95/46/ES a jejím cílem je zdůraznit potřebu výměny dat pro fungování vnitřního trhu Unie, pro které je volný pohyb údajů nepostradatelný.

Základní zásadou pro předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor, je zásada odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, podle které k předávání osobních údajů může dojít pouze tehdy, pokud je v dotyčné třetí zemi zajištěna odpovídající úroveň ochrany. Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi jako celku nebo v určitém sektoru třetí země může být konstatována výlučně prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 obecného nařízení.

Pro realizaci předávání osobních údajů entitám do třetích zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany, musí správce/vývozce údajů vytvořit a garantovat vhodné záruky podle čl. 46 obecného nařízení, které zajistí předaným údajům ve třetí zemi odpovídající úroveň ochrany „v zásadě rovnocennou“ úrovni ochrany v Evropské unii. Ve výjimečných případech je možné předání osobních údajů uskutečnit v případech, které jsou vymezeny výjimkami pro specifické situace podle čl. 49 obecného nařízení.

Předávání osobních údajů do třetí země v režimu obecného nařízení již nepodléhá předchozímu schválení dozorovým úřadem v žádném členském státě Evropské unie.

Rozhodovací proces, který by měl vývozce údajů, správce či zpracovatel, podniknout, než se rozhodne předat osobní údaje do třetích zemí, je přehledně graficky znázorněn ve schématu Předávání osobních údajů do třetích zemí krok za krokem.

Další informace k tématu nabízí rubrika Q&A Předávání osobních údajů do třetích zemí.