Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Využívat databáze k rozesílání nabídek lze jen omezeně

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Obchodní sdělení
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) upozorňuje na omezené možnosti využití databází kontaktů k rozesílání obchodních nabídek. Zejména s ohledem na využívání tzv. generálního souhlasu v souvislosti s neurčitým okruhem subjektů k neurčitým nabídkám.

Společnosti, které využívají či k využití poskytují některé z mnoha databází kontaktů lidí či společností, deklarují, že odpovídají požadavkům vyplývajícím ze zákona. Subjekty, které jsou v těchto databázích uvedeny, jsou proto také často adresáty obchodních sdělení.

Vzhledem k náležitostem, které musí souhlas mít (viz článek Za šíření obchodních sdělení je odpovědný nejen rozesílatel, ale i objednatel), aby na jeho základě bylo možné legálně zasílat obchodní sdělení třetích stran, považuje ÚOOÚ za nezbytné zdůraznit, že je vysoce nepravděpodobné, že bude existovat taková databáze, jejímž obsahem budou kontakty na osoby, které řádný souhlas udělily. Úřad také upozorňuje na to, že vzhledem k výše uvedenému není možné jako informovaný souhlas posoudit souhlas, který je dán „generálně“, tj. neurčitému okruhu subjektů (šiřitelů) k neurčitým nabídkám.

Případ, který se týká právě omezených možností využití databází kontaktů k rozesílání obchodních nabídek, řešil aktuálně ÚOOÚ. Pokutu ve výši 36 000,- Kč udělil Úřad společnosti Zaplo Finance s.r.o., kde zdrojem k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení byla právě zakoupená databáze od třetí společnosti.

Důvodem udělení sankce na spodní hranici je skutečnost, že Úřad obdržel jen málo stížností, a tedy v tomto případě vyhodnotil míru škodlivosti jako relativně nízkou. ÚOOÚ se nicméně bude v rámci prováděných kontrol tímto tématem nadále intenzivně zabývat.