Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ÚOOÚ postihl šíření obchodních sdělení ve prospěch třetích stran

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Vše
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

ÚOOÚ postihl šíření obchodních sdělení ve prospěch třetích stran Úřad pro ochranu osobních údajů uložil za zasílání obchodních sdělení ve prospěch třetích stran pokutu ve výši téměř 8 milionů korun (7 700 000 Kč). Společnost zajišťující přepravu šířila od roku 2015 na e-mailové adresy svých zákazníků obchodní sdělení ve prospěch třetích stran, a to bez toho, aby disponovala předchozím souhlasem adresátů.

Zákazníci byli oslovováni elektronickými prostředky, konkrétně e-mailovými zprávami. Každý šiřitel takových zpráv musí respektovat ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti). Vzhledem ke skutečnosti, že společnost propagovala v podobě nabídek různých slev a voucherů třetí strany, bylo třeba, aby pro takové šíření obchodních sdělení disponovala předchozím souhlasem adresátů.

Je třeba zdůraznit, že společnost nenabízela vlastní výrobky či služby, tedy nebyla oprávněna využít tzv. „zákaznickou výjimku“. Bez předchozího souhlasu totiž lze šířit obchodní sdělení pouze na elektronické kontakty získané již dříve v souvislosti s prodejem výrobku či služby, a to za účelem nabídky vlastních obdobných výrobků či služeb.

 Obchodní sdělení byla vkládána do e-mailových zpráv obsahujících potvrzení o provedeném nákupu, a adresáti tak neměli žádnou možnost tato obchodní sdělení jakýmkoli způsobem odmítnout. Nebyly dodrženy ani další zákonné požadavky, jako je zřetelné a jasné označení takové zprávy či uvedení jednoznačné identifikace subjektu, v jehož prospěch jsou daná obchodní sdělení šířena.

Uložená pokuta je nejvyšší pravomocně uloženou pokutou Úřadu. Její výše odráží zejména rozsah takto oslovených adresátů, kterých bylo přes 40 milionů, dobu, po kterou byla daná obchodní sdělení zasílána a způsob oslovení.