Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Povinně zveřejňované informace

Název

Úřad pro ochranu osobních údajů

Důvod a způsob založení

Vizte odkaz: Postavení Úřadu

Organizační struktura

Vizte odkaz: Organizační struktura

Kontaktní spojení

Vizte odkaz: Kontaktní stránka

Kontaktní poštovní adresa

Pplk. Sochora 727/27
Holešovice
170 00 Praha 7

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pplk. Sochora 727/27
Holešovice
170 00 Praha 7

Úřední hodiny

Pondělí7:30 – 16:15
Úterý7:30 – 16:15
Středa7:30 – 16:15
Čtvrtek7:30 – 16:15
Pátek7:30 – 15:00

Telefonní čísla

tel: + 420 234 665 111 (ústředna)

Telefonní kontakty na představené a vedoucí zaměstnance jsou k dispozici na Kontaktní stránce.

Adresa internetových stránek

https://www.uoou.gov.cz/

Adresa podatelny

Vizte odkaz: Podatelna a elektronická podatelna

Přehled technických nosičů dat, na kterých Úřad pro ochranu osobních údajů přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD a USB flash disk.

Elektronická adresa podatelny

posta@uoou.gov.cz

Datová schránka

qkbaa2n

Případné platby lze poukázat

na účet č. 19-5825001/0710

IČO

70837627

Plátce daně z přidané hodnoty

Úřad pro ochranu osobních údajů není plátcem daně z přidané hodnoty.

Dokumenty 

Rozpočet

Informace jsou dostupné na stránce Závěrečný účet ÚOOÚ.

Žádosti o informace

Informace lze získat na stránce Podání žádosti o informace.

Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: buď na kontaktní stránce nebo prostřednictvím kontaktů elektronické podatelny.

Formulář pro podání stížnosti subjektem údajů

Formulář pro příjem stížností na nevyžádaná obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Formulář pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Právní předpisy

Vydané právní předpisy 

Úřad pro ochranu osobních údajů nevydal dosud žádný právní předpis.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete ve Směrnici č. 4/2023

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán za poslední dva roky rozhodl v jednom případě o stížnosti na výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací s tím, že stížnost zamítl a potvrdil stanovenou výši úhrady.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Úřad pro ochranu osobních údajů nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence

Úřad pro ochranu osobních údajů nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou dostupné na stránce Výroční zprávy.