Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 17. září 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů týkajících se případu František Ryneš proti Úřadu, který byl řešen Soudním dvorem Evropské unie.  

Dne 17. září bylo žadateli zasláno vyjádření pana Františka Ryneše k podané předběžné otázce, dále vyjádření Úřadu, České republiky, Španělského království, Italské republiky, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vyjádření Evropské komise. Žadateli bylo rovněž poskytnuto následně vydané rozhodnutí Úřadu čj. SPR-1995/08-28 ze dne 25. března 2015.

Dokumenty