Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 1. dubna 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-4965/12-15 ze dne 16. listopadu 2012, kopii následné žaloby účastníka řízení a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě.

Zádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-4965/12-15 ze dne 16. listopadu 2012, žalobu účastníka řízení ze dne 21. ledna 2013, která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 3A 9/2013-19 ze dne 20. února 2013 a je poskytována jako její součást, a dále vyjádření Úřadu k podané správní žalobě čj. UOOU-01658/13-3 ze dne 15. března 2013 (viz níže).

Dokumenty