Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 4. prosince 2013 (II)

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří správních rozhodnutí Úřadu (viz níže).

Dne 11. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, z požadovaných dokumentů byly odstraněny osobní údaje osob dotčených v daných případech neoprávněným zpracováním osobních údajů.

Dokumenty