Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 20. května 2011

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. května 2011 od společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o., IČ: 00559709 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání stanovisek Úřadu ke sběru dat společností Google Inc. v rámci její služby StreetView. Žádosti bylo vyhověno a žadateli byla dne 24. května 2011 zaslána rozhodnutí Úřadu v předmětné věci, konkrétně Rozhodnutí zn. REG-1197/10-21 ze dne 2. září 2009 a Rozhodnutí zn. REG-1197/10-27 ze dne 12. listopadu 2010 (viz níže).

Žadatel byl dále informován o tom, že společnost Google Inc. podala v návaznosti na uvedené správní řízení nové oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje, které bylo ke dni 24. května 2011 zapsáno do veřejného registru oznámených zpracování.

Dokumenty