Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

ÚOOÚ k poskytnutí informací o platech ředitelů Českého rozhlasu

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdil rozhodnutí Českého rozhlasu ohledně částečného odmítnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o dotaz k výši mezd a dalších příplatků u konkrétních ředitelů, které rozhlas poskytl v anonymizované podobě.

Úřad jako příslušný odvolací orgán po posouzení žádosti i všech relevantních podkladů ve vzájemných souvislostech dospěl k závěru, že částečné odmítnutí žádosti bylo důvodné, přestože osoby v řídicích pozicích povinného subjektu jsou povinny snášet vyšší míru kontroly veřejnosti a s tím i související zásahy do svého soukromí. Ani u těchto osob však právní úprava, resp. relevantní judikatura nepředpokládá absolutní popření jejich práva na soukromí. Na tomto místě je třeba vždy přistoupit k provedení testu proporcionality.

Český rozhlas poskytl žadateli údaje o výši mzdy a dalších příplatcích jednotlivých ředitelů, nicméně vyloučil jejich osobní údaje. Tento postup ohodnotil po provedení testu proporcionality jako přiměřený a odůvodněný.

Následně i ÚOOÚ potvrdil, že pro poskytnutí osobních údajů dotčených osob není v daném případě splněno kritérium potřebnosti a přiměřenosti. Postupem Českého rozhlasu bylo zachováno maximum z obou ve střetu stojících práv, tedy práva žadatele na informace na straně jedné a práva dotčených osob na straně druhé.

Celou argumentaci Úřadu naleznete v rozhodnutí níže.

Rozhodnutí ÚOOÚ