Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Senát vzal na vědomí Výroční zprávu Úřadu za rok 2022

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Senát vzal na vědomí Výroční zprávu Úřadu za rok 2022 Senát Parlamentu České republiky vzal na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ta přináší přehled o činnosti úřadu včetně představení konkrétních případů, které Úřad řešil v roce 2022.

Slovo předsedy Jiřího Kauckého k Výroční zprávě ÚOOÚ za rok 2022 v Senátu PČR 

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký před senátory připomněl, že předložená výroční zpráva za uplynulý rok reflektuje nejen činnost Úřadu a přináší přehled toho nejvýznamnějšího čím se Úřad zabýval, ale je také předkládána v novém vizuálním stylu a v době pětiletého výročí od účinnosti Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký mimo jiné také upozornil na to, že loňský rok s ohledem na ochranu osobních údajů a soukromí přinesl další významné výzvy. Podle Jiřího Kauckého "ruská agrese na Ukrajině rozpoutala další společenskou krizi a v ní se daří masivním a cíleně distribuovaným dezinformacím, tedy snahám agresora o vnitřní destabilizaci spojeneckých zemí. Jsou podnikány sofistikované hackerské a kybernetické útoky na veřejné i soukromé informační systémy s hlavním motivem podkopat důvěru ve stát.

Mezi dalšími výzvami v oblasti ochrany osobních údajů pak předseda Jiří Kaucký zdůraznil, že "dynamický technologický rozvoj v informačních a komunikačních technologiích přesouvá významnou část komunikace do virtuálního prostoru a směřuje tak k dominantně digitální komunikaci. Ta je přitom spojena s ohromným a neustálým zpracováváním osobních údajů. Zneužití velkého množství osobních údajů, a to jak v důsledku kriminální činnosti, tak samotnými správci těchto údajů. S tím související skandalizace některých platforem v zahraničí, vedly k zintenzivnění ochrany osobních údajů, a to jak na úrovni orgánů Evropské unie, tak i u národních dozorových úřadů." A jako konkrétní příklad uvedl rekordní pokutu 1,2 mld. euro, která byla udělena společnosti Meta IE (Meta Platforms Ireland Ltd.) na základě rozhodnutí Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) Irským dozorovým úřadem za předávání osobních údajů společnosti Meta do Spojených států amerických.

Jiří Kaucký se ve svém vystoupení věnoval i zkušenostem, poučení a kontrolním závěrům, které úřad učinil v souvislosti s přístupem veřejné správy v krizové pandemické situaci s onemocněním COVID-19 a senátory informoval mj. o tom, že "Úřad provedl kontrolu aplikace Karanténa shromažďující údaje o nařízených karanténách a izolacích. Za zpracování osobních údajů o osobách v izolaci, (tj. těch, kdo se nakazili onemocněním COVID-19 v období od 1. dubna 2021 do 8. března 2022), jednalo se přibližně 2 miliony osob, byla uložena pravomocná pokuta pro Ministerstvo vnitra ve výši 975 000 korun. Uložení pokuty orgánu veřejné moci bylo možné proto, že údaje zpracovával za účelem předcházení, vyhledávání nebo předcházení trestné činnosti, tedy mimo působnost obecného nařízení (GDPR), u kterého český zákonodárce stanovil, že za jeho porušení nelze orgánu veřejné moci uložit správní trest.

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022