Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní český výtah z informačního dokumentu Rady Evropy, který shrnuje základní úkoly států na poli lidských práv a principiální meze jejich pravomocí v době protipandemických opatření. Oblast ochrany osobních údajů je jednou z dotčených oblastí.

Účelem dokumentu je poskytnout vládám soubor nástrojů pro řešení současné bezprecedentní a rozsáhlé zdravotní krize způsobem, který respektuje základní hodnoty demokracie, právního státu a lidských práv.   

Materiál proto uvádí principy právního státu a demokracie, které je třeba v době nouze dodržovat, aby zůstaly zachovány hodnoty demokratické společnosti. V té souvislosti odkazuje na příslušné právní úpravy v dané oblasti lidských práv.   

Dokument se dotýká i tématu ochrany před trestnou činností a ochrany obětí trestných činů. V souvislosti s izolací osob v domácnostech totiž roste i počet případů domácího násilí. Jelikož se moderní společnosti více než kdy jindy spoléhají na počítačové systémy, dochází také k nárůstu podvodných jednání v této oblasti.   

Závěr pak obsahuje příslib Rady Evropy, že i nadále bude vyvíjet veškeré úsilí, aby pomohla svým členským státům během současné krize i se zmírněním jejích následků. 

Výtah ÚOOÚ z dokumentu Rady Evropy „Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19“ naleznete níže.

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19