Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Vydávání osvědčení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zdůrazňuje větší odpovědnost správců a zpracovatelů za jimi prováděná zpracování osobních údajů. Jedním z možných, ale nepovinných nástrojů umožňujících těmto subjektům zajistit soulad jimi prováděných operací zpracování s obecným nařízením, případně vnitrostátními předpisy je vydávání osvědčení (certifikace). Ověření shody provádí na základě certifikačních kritérií subjekt pro vydávání osvědčení, který pro vydávání osvědčení musí získat akreditaci, kterou uděluje národní akreditační orgán (v České republice je to Český institut pro akreditaci, o.p.s.) na základě plnění akreditačních požadavků navržených Úřadem pro ochranu osobních údajů a projednaných Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Takové požadavky Úřad pro ochranu osobních údajů připravil a zaslal k projednání Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů. Po projednání je nezbytné, na základě zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, schválený text převést do podoby vyhlášky. Do doby nabytí účinnosti vyhlášky není možné zahájit vydávání osvědčení.

Další informace k tématu nabízí rubrika Q&A Hodnocení shody s GDPR a podrubrika vydávání osvědčení.