Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Vydávání osvědčení

V rámci českého překladu nařízení byla použita poněkud odlišná terminologie, která není v souladu se stávající terminologií používanou v oblasti akreditace. Pokud nedojde k úpravě překladu uvedeného nařízení, je nutno řešit vztah obou terminologií. Proto v rámci jednotlivých dotazů je v závorce uváděn k pojmu z nařízení i ekvivalent dle současné terminologie v oblasti akreditace (v ČR zastřešuje Český institut pro akreditaci, o.p.s.).  


Níže jsou uvedeny některé ekvivalenty: 

  • Osvědčení = certifikát.
  • Subjekt pro vydávání osvědčení = certifikační orgán.
  • Kritéria pro vydávání osvědčení = certifikační požadavky.
  • Požadavky na akreditaci orgánů vydávajících osvědčení = akreditační požadavky.