Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Priority EDPB pro 2023 a 2024

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) schválil své nové programové priority pro nadcházejí období let 2023 až 2024. Sbor se bude i nadále soustředit na prosazování práva, které vychází z iniciativ jako jsou: 1/ Rámec pro prosazování práva (CoordinatedEnforcement Framework) 2/ Případy strategického významu 3/ Činnost podpůrné expertní skupiny (Support Pool of Experts). Sbor bude také pokračovat v práci na pokynech (guidelines) na podporu dozorových úřadů pro využívání společných nástrojů spolupráce.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bude také doplňovat stávající přehled svých pokynů, doporučení a osvědčených postupů k ochraně dat. Bude také rozvíjet harmonizaci a usnadnění dosahování právní shody. EDPB bude, pokračovat i v zajišťování konzistentnosti rozhodnutí vnitrostátních dozorových úřadů prostřednictvím závazných rozhodnutí podle článku 65 GDPR a poskytování poradenství zákonodárcům EU ve vztahu k ochraně osobních údajů, a to zejména v případech rozhodnutí o odpovídající ochraně údajů.

Sbor bude také poskytovat návody a rozvíjet nástroje k posílení povědomí o GDPR. EDPB plánuje vypracovat i nové pokyny např. pro soulad nařízení o umělé inteligenci (Artificial Inteligence Act) a obecným nařízením (GDPR), nebo k využívání sdílených úložišť a sociálních médií veřejnými orgány členskými zeměmi.

Podrobnosti v dokumentu EDPB Work Programme 2023/2024