Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

ÚOOÚ není věcně příslušnou institucí pro stížnosti na nevyžádaná obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Obchodní sdělení
  4. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad reaguje na zvýšený počet stížností, které se vztahují k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek a upozorňuje na skutečnost, že není příslušným k jejich projednání.

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel několik stížností směřujících na zasílání zpráv prostřednictvím datových schránek, které stěžovatelé považují za obtěžující či obchodní sdělení.

V této souvislosti Úřad upozorňuje na skutečnost, že od dubna 2023 je správcem informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“) Digitální a informační agentura a provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p.

ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Přestupkem podle tohoto zákona je mimo jiné i užití datové schránky k šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení. Tyto přestupky projednává Digitální a informační agentura.

V případě podezření na spáchání takového přestupku je tedy třeba se obrátit na Digitální a informační agenturu

 

Provozní řád Informačního systému datových schránek