Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Často kladené otázky ke změnám v předávání osobních údajů do třetích zemí

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách doplnil rubriku Často kladené otázky k předávání osobních údajů do třetích zemí o dotazy k aktuálnímu tématu zrušení štítu soukromí EU-USA a jeho vlivu na správce

Rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems (tzv. Schrems II) ze dne 16. července 2020 došlo ke zrušení Štítu soukromí, který zaručoval bezproblémový transfer údajů mez EU a USA. Úřad o dopadech tohoto kroku na správce psal ve své novinkové zprávě

Dnes téma doplňuje o odpovědi na otázky, které nejčastěji řeší ve své konzultační praxi. V rubrice tak naleznete vyjádření k nutnosti žádat o schválení ÚOOÚ v procesu předávání osobních údajů do třetích zemí na základě standardních smluvních doložek či k povinnosti regulátora zakázat přenos dat, pokud není jejich ochrana ve třetích zemích dostatečná.

Zaktualizovaná rubrika "K předávání osobních údajů do třetích zemí" je k dispozici zde.