Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Anu Talus je novou předsedkyní EDPB

  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Článek
Datum zveřejnění
Zpět na seznam

Anu Talus je novou předsedkyní EDPB Evropský sbor pro ochranu osobních údajů dnes, 25. května 2023, zvolil svou jako svou novou předsedkyni Anu Talus. Dosavadní předsedkyně finského úřadu pro ochranu osobních údajů ve funkci nahrazuje odstupující Andreu Jelinek. Anu Talus získala ve dvoukolové volbě 19 hlasů z 27 možných. Ke svému zvolení nová předsedkyně EDPB řekla: „Jsem poctěna a vděčná za to, že jsem byla zvolena předsedkyní EDPB, a vnímám to jako projev uznání od svých kolegů kteří stojí v čele ostatních úřadů pro ochranu osobních údajů. Úřady pro ochranu osobních údajů jsou v rámci Sboru úzce integrovanou sítí a jejich důležitým úkolem je zajistit, aby 450 milionů Evropanů požívalo stejné úrovně ochrany údajů, a to bez ohledu na to, kde žijí."

Dále dodala, že: "část nově přijaté digitální legislativy EU se překrývá s GDPR. Do budoucna je proto zásadní zajistit, aby právní rámec související s ochranou údajů byl soudržný, aby byly chráněny pravomoci EDPB a aby se zabránilo roztříštěnosti. Šedé oblasti nejsou nakloněny nikomu, ani jednotlivcům, jejichž osobní údaje chráníme, ani hospodářským subjektům, které potřebují právní jistotu.

"Nová předsedkyně EDPB má před sebou vzrušující výzvy a Anu má pevné základy, na kterých může stavět. V posledních pěti letech se GDPR stalo globálním mezníkem jako nejkomplexnější zákon na ochranu údajů na světě. Jsem přesvědčena, že EDPB, tento jedinečný orgán s velkou odpovědností a dalekosáhlým dopadem, bude mít velký prospěch především z odborných znalostí Anu," uvedla k volbě nové předsedkyně odcházející předsedkyně EDPB Andrea Jelinek.

Podle Čl. 73 obecného nařízení (GDPR) volí Sbor ze svých členů prostou většinou a tajným hlasováním jednoho předsedu a dva místopředsedy. Jejich funkční období je pět let a lze je jednou prodloužit. Předseda EDPB dohlíží na všechny úkoly Sboru a zajišťuje jejich včasné plnění. 

EDPB rovněž zvolil Irene Loizidou Nikolaidou z kyperského dozorového úřadu jako novou místopředsedkyni Sboru. Ta nahradí odcházejícího místopředsedu Ventsislava Karadjova. Další místopředseda EDPB Aleid Wolfsen (Nizozemí) byl zvolen dne 15. května 2019 a jeho funkční období by mělo skončit končí 15. května 2024.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) je nezávislým evropským orgánem, který přispívá k jednotnému uplatňování pravidel ochrany údajů v celé Evropské unii a podporuje spolupráci mezi orgány EU pro ochranu údajů. Je zřízen obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Sbor EDPB ve své práci podporuje sekretariát EDPB, který plní úkoly podle pokynů předsedy Sboru a poskytuje analytickou, administrativní a logistickou podporu. Organizuje všechna zasedání představenstva a spravuje platformy IT, které orgány pro ochranu údajů využívají ke vzájemné spolupráci. Sekretariát má navíc i významnou úlohu při poskytování právních analýz.

Originální znění Tiskové zprávy o zvolení nové předsedkyně EDPB.

Fotogalerie