Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 18. srpna 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 18. srpna 2023 požadovanou informaci:

Ad 1)     Úřad rozhodl o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 ve 22 případech, z toho o 8 žádostech rozhodl tak, že odmítl poskytnout pouze část požadovaných informací.

Ad 2)     Z celkového počtu 22 žádostí, u kterých odmítl Úřad poskytnout požadované informace, bylo poskytnutí informací odmítnuto dle § 11a zákona č. 106/1999 Sb. ve 4 případech.

Ad 3)     V příloze Vám poskytujeme rozhodnutí čj. UOOU-00814/23-4 ze dne 21. února 2023 a rozhodnutí čj. UOOU-00854/23-6 ze dne 24. února 2023. Pro úplnost uvádíme, že v případě 3 žádostí rozhodoval úřad ve společném řízení, proto Vám Úřad poskytuje pouze 2 rozhodnutí.