Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 31. března 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 31. března 2022 požadované informace:  

Ohledně dotazu č. 1 byl žadatel odkázán na již zveřejněnou informaci z internetových stránek ÚOOÚ.  

Ohledně dotazu č. 2 byl žadatel odkázán na již zveřejněnou informaci z internetových stránek ÚOOÚ. S doplňující informací, že příkaz nabyl právní moci dne 6. ledna 2021. 

K dotazu č. 3 bylo žadateli poskytnuto anonymizované rozhodnutí č. j. UOOU-02127/19-62 ze dne 26. května 2020.