Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informací o rozkladové komisi

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl dne 22. února 2019 informaci, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

  • Na Úřadu byla ustavena pouze jedna rozkladová komise.
  • Jmenný seznam členů komise je zveřejněn v rubrice Seznam členů rozkladové komise, přičemž předseda rozkladové komise je zaměstnancem Úřadu.
  • V roce 2018 bylo jedenkrát rozhodnuto odlišně od návrhu rozkladové komise.
  • V roce 2018 nebyla namítána podjatost člena rozkladové komise.
  • Členové rozkladové komise působí na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb nebo dohody o pracovní činnosti či provedení práce.
  • Zaměstnanci Úřadu působí v rozkladové komisi v rámci pracovní doby.
  • Statut jednacího řádu je poskytnut v příloze Směrnice č. 2/2014 (viz níže).
  • Senát na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. nebyl ustaven.

Dokumenty