Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informací ke kontrole

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl, na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 21. června 2019, následující informace:

Anonymizovaný protokol o kontrole č.j. UOOU-09488/14-74 ze dne 11. května 2018 (viz Dokumenty níže).

Úřad obdržel před zahájením kontroly v souvislosti se systémem Centrálního registru dlužníků ČR 55 podání, celkem v této záležitosti obdržel Úřad 74 podání.

Závěry kontroly k systému Centrálního registru dlužníků ČR jsou zveřejněny na webu Úřadu na stránce Kontrola zpracování osobních údajů v systému CERD (CSR & Protikorupcnilinka.cz s.r.o.) a v rubrice Informace o kontrole, rovněž jsou zveřejněny ve Výroční zprávě Úřadu za rok 2018 (viz Dokumenty níže).

Dokumenty