Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace týkající se stanoviska Úřadu č. 1/2016 ze dne 26. února 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. února 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stanoviska Úřadu č. 1/2016 - Umístění kamerových systémů v bytových domech.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií kontrolních protokolů, správních rozhodnutí či jiných dozorových závěrů Úřadu, které představují "vlastní dozorové poznatky", ze kterých bylo vycházeno při přípravě stanoviska č. 1/2016, a sdělení, které jiné "vlastní dozorové poznatky" byly využity při tvorbě stanoviska, a jejich obsah, a dále sdělení, které osoby se konkrétně na přípravě stanoviska podílely.

Dne 26. února 2016 byl žadateli poskytnut tento dokument (viz dokumenty níže), který je výstupem z interního semináře Úřadu ke kamerovým systémům, a dále mu bylo sděleno, že autorem návrhu a zpracovatelem konečné verze stanoviska je ředitel sekce správní Úřadu, a to na základě vyjádření ředitelky odboru kontrolního Úřadu a vedoucího oddělení právního Úřadu.

Dokumenty