Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o správním řízení Úřadu ze dne 6. září 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-07097/16-27 ze dne 10. srpna 2016 (viz dokumenty níže).

Dne 6. září 2016 bylo žadateli rozhodnutí poskytnuto, a to bez některých částí textu, které podléhají výlukám z poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.; tedy těch částí rozhodnutí, které obsahují informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci dozorové činnosti prováděné na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a informace o probíhajícím trestním řízení a o činnosti orgánů činných v trestním řízení.

Dokumenty