Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 7. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o správním řízení vedeném Úřadem se Společenstvím vlastníků jednotek KD 325, 326, se sídlem Pod Hájem 325, 267 01, Králův Dvůr, IČO: 26496316. Dne 7. dubna 2015 byla žadatelce poskytnuta anonymizovaná kopie příkazu Úřadu čj. UOOU-08168/13-3 ze dne 14. října 2013 spolu s informací, že jmenovaný účastník řízení nepodal proti tomuto příkazu odpor a ten tak dne 25. října 2013 nabyl právní moci (viz níže).

Dokumenty