Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 27. dubna 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí podnětů adresovaných Úřadu od roku 2010 a navazujících rozhodnutí Úřadu ve věci činnosti kolektivních správců, konrétně OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., a Ochranná asociace zvukařů autorů, o.s.

V uvedeném období Úřad obdržel jeden podnět týkající se zpracování osobních údajů ze strany subjektů OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s. Dne 27. dubna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze tohoto podnětu včetně jeho příloh a dále sdělení stěžovatele o odložení podnětu zn. VER-2161/12-2/NJD (viz níže).

Dokumenty