Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 22. července 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 10A 201/2014-25 ze dne 19. ledna 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem (viz níže).

Dne 22. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného usnesení.

Dokumenty