Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 13. března 2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí odůvodnění rozhodnutí Úřadu vydaného v řízení se společností eMarketing s.r.o., rozhodnutí čj. UOOU-11619/14-362 ze dne 16. ledna 2015, a se společností Traffic7 s.r.o., rozhodnutí čj. UOOU-12155/14-699 ze dne 29. ledna 2015. Obě předmětná řízení se týkala zasílání nevyžádaných obchodních sdělení v rozporu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (viz níže).

Dne 13. března 2015 byla žadateli poskytnuta obě předmětná rozhodnutí bez výrokové části obsahující e-mailové adresy osob dotčených zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení, resp. v jednom případě byly tyto e-mailové adresy odstraněny i z odůvodnění rozhodnutí. Ve zbytku byla rozhodnutí poskytnuta bez omezení.

Dokumenty